Úvod / Produkty a služby / Ovocnářství
Ovocnářství

Ovocnářství

Ovocné sady na Slánsku se začaly zakládat v 70. letech ,masivní rozvoj pak nastal v 80. letech 20. století, kdy tehdy ještě Státní statek Zlonice n. p. měl kolem 550 ha sadů. Po různých majetko-právních přesunech na začátku 90. let minulého století pak vznikla privatizací v roce 1993 firma EKOFRUKT Slaný, spol. s r. o.

SOUČASNOST

V současné době obhospodařujeme zhruba 200 ha ovocných sadů a patříme mezi největší ovocnářské firmy v republice.
Naší hlavní kulturou jsou jabloně, dále pěstujeme hrušně, třešně, višně a meruňky.

Jsme členy Ovocnářské unie ČR - OUČR a členy Svazu pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO) a máme právo používat ochrannou známku tohoto svazu.

Hospodaření dle zásad SISPO spočívá mimo jiné například v tom, že při ochraně sadů proti chorobám a škůdcům využíváme moderních způsobů jejich signalizace a metod ochrany tak, aby bylo dosaženo ekonomické produkce ovoce vysoké kvality a zároveň byly použity dostupné ekologicky přijatelné metody pěstování a nedocházelo k ohrožení užitečných organismů a zbytečnému zatížení životního prostředí.

Veškeré naše ovoce prochází po celou dobu pěstování pravidelnými kontrolami a rozbory. Ovoce se před sklizní každoročně podrobuje rozborům na kontrolu obsahu reziduí pesticidů a těžkých kovů, obdobně se sleduje kvalita a nezávadnost závlahové vody a půdy.
Ke stanovení optimální doby sklizně používáme škrobový test, penetrometr a refraktometr, čímž zajistíme nejen dobré chuťové a nutriční hodnoty ovoce, ale i jeho předpoklady k dlouhodobému skladování v našich boxech vybavených ULO technologií.


Pěstování, skladování, třídění a expedice ovoce prochází každoročně pravidelným auditem GLOBALG.A.P .

 

Přehled zralosti - Jádrovin, Peckovin

Jabloně
Gala, Golden Delicious, Jonagold, Idared, Šampion, Topaz, Braeburn, Red Jonaprince

Hrušně
Konference, Boscova lahvice, Lucasova

Třešně
Burlat, Summit, Carmen,Kordia,Regina

Višně
Erdi Bötermö ,Ujfehertoi Fürtos, Morela pozdní

Meruňky
Pinkcot , Sylvercot , Orange Red, Goldrich, Kioto , Bergeron

 

Kalendář našeho ovoce je ke stažení zde.

Sídlo společnosti

EKOFRUKT Slaný, spol. s r.o.
Trojanova 1566, 274 01 Slaný
Tel.: 312 500 410, Fax : 312 527 493
IČO 46348581, DIČ CZ46348581

Nahoru